Tasarla Çalıştır Kategori Kılavuzu 9 maddesinde yer alan;

"Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine her kurumdan, danışmanları farklı olmak koşulu ile en fazla 2 (iki) ekip ile katılım sağlanabilecektir." 
ifadesi

Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine her kurumdan,  en fazla 1 (bir) ekip ile katılım sağlanabilecektir."şeklinde değiştirilmiştir.

Tarih: 24.04.2022
  Ziyaret: 1098    Ziyaretçi: 695