BAKAN ONAYINI PDF olarak indirmek için tıklayınız...
UYGULAMA KILAVUZUNU PDF olarak indirmek için tıklayınız...
TEMALI KATEGORİ KURALLARINI PDF olarak indirmek için tıklayınız...
SUMO-MİNİ SUMO KATEGORİ KURALLARINI PDF olarak indirmek için tıklayınız...
ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİ KURALLARINI PDF olarak indirmek için tıklayınız...
HIZLI ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİ KURALLARINI PDF olarak indirmek için tıklayınız...
ROBOTİNO KATEGORİ KURALLARINI PDF olarak indirmek için tıklayınız...
SERBEST KATEGORİ KURALLARINI PDF olarak indirmek için tıklayınız...
Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, orta ve yükseköğretim seviyesindeki meslekî ve teknik eğitim öğrencilerinin bilgi ve becerilerini kullanan, girişimci bilimsel düşünen, rekabet edebilme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaları için ortam hazırlanması, toplumda mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalık oluşturulması, endüstriyel otomasyon alanında ve robot teknolojileri konusunda çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi hedefleriyle her yıl lise ve üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla uluslararası robot yarışmaları düzenlenmektedir.
2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yürütülen ve bu yıl onuncusunun gerçekleştirileceği Uluslararası Robot Yarışması, Gaziantep İlinde yapılacaktır. Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan yarışma 11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Temalı, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Robotino (Hareketli Robotlar) ve Serbest Robot Yarışması olmak üzere 7 (yedi) farklı kategoride gerçekleştirilecektir. Lise veya üniversite öğrencileri kendi okul/kurumları adına yarışmaya katılacaklardır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİT) işbirliğinde düzenlenecek olan Onuncu Uluslararası Robot Yarışmasının Teması “Gaziantep Belkıs-Zeugma” sloganı ise “Ahican Belkıs-Zeugma Antik Kentinde” olarak belirlenmiştir.
Yarışmanın kayıt işlemleri ve kayıt düzeltmeleri, 29 Şubat-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün http://mtegm.meb.gov.tr ve http://robot.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.
Teknolojik çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla yarışmaya katılan okul ve üniversite robot kulüplerinin/topluluklarının çalışmalarını sergilemeleri için yarışma salonunda stantlar kurulacaktır.
Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen azami faydanın sağlanması için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce;
a.         Yarışma ile ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirmek için Organizasyon Yürütme Kurulu,
b.        Meslekî Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan okul/kurumlarda görev yapan ilgili alan atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Ekipleri,
c.         Yarışmanın altyapısını oluşturan yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlayan, bilişim ve organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak yarışmanın yapılacağı İldeki görevlilere yapacakları işlerde teknik danışmanlık yaparak, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak öğretmen veya teknik personelden oluşan Teknik Danışman Ekibi,
d.        Yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek ve yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından belirlenen üniversitelerin ilgili alanlarındaki öğretim üyelerinden yarışmada görev yapacak Jüri Heyeti,
e.         Yarışmanın uygulama kılavuzundaki kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki müsabakaları yönetmek üzere üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden ve robot yarışmalarında hakemlik yapmış kişilerden Hakem Heyeti,
            oluşturulacaktır.
Yarışmanın duyurusu; Millî Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsünün (EİT) web sayfalarından ve Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. 
BAŞVURU VE GENEL KURALLAR
 
1.      Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda 11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak yarışmaya lise/üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler katılacaktır.
2.      Yarışacak ekipler 2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışmandan oluşur. Üniversite adına yarışacak ekiplerde danışman zorunluluğu yoktur.
3.      Danışmanlar, yarışmacı öğrencilerin okul ve üniversitedeki öğretmen ve akademisyenlerinden oluşur ve aynı zamanda yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik ederler.
4.      Öğrenciler, ekiplerde danışmanlık yapamazlar.
5.      Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak zorundadır.
6.      Lise öğrencileri için yarışma ekiplerinden sorumlu 1 (bir) danışman yarışma süresince salonda bulunur. Ekip sorumlusu danışman öğretmen kendi okul/kurumdan birden fazla ekibin sorumlusu olabilir.
7.      Bir öğrenci aynı yarışma kategorisinde en fazla üç robot ile yarışmaya katılabilecektir.
8.      Yarışmanın başvuru işlemleri 29 Şubat-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün http://mtegm.meb.gov.tr ve http://robot.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.
9.      Yarışmacılar başvuru süresince robot ismi ve yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini güncelleyebileceklerdir. Robot isimleri en fazla 16 karakterden ve lâtin alfabesiyle oluşturulacaktır. Robot isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran ekiplerin başvuruları onaylanmayacaktır.
10.  Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık standartta olacaktır.
11.  Başvuru formları yarışmaya müracaat eden her bir robot için ayrı ayrı doldurulacaktır.
12.  Yarışmanın kura kayıt işlemi, başvuru formu ile gerçekleştirileceğinden başvuru formunun çıktısı liselerde okul müdür/müdür yardımcılarınca, üniversitelerde anabilim dalı başkanlıklarınca imzalanıp mühürlenecek ve kura kayıt tarihinde (10 Mayıs 2016) yetkililere teslim edilecektir. Başvurusu kurumlarınca onaylanmayan robotlar yarışmaya alınmayacaktır.
13.  Yarışmanın kura kayıt işlemleri kurum adına yarışacak tüm robotlar için bir danışman veya üniversite öğrencileri tarafından 10 Mayıs 2016 günü saat 09.00-17.00 arasında yarışma salonunda yapılacaktır.
14.  Ekip üyelerine yarışma kimlik kartları ile robotların üzerine görülebilecek şekilde yapıştırılması için karekodlu bir etiket teslim edilecektir.
15.  Robota ait karekod yapıştırıldıktan sonra robotun fotoğrafı belirlenen yerlerde çekilip sisteme yüklenecektir. Bu karekod yarışmalar bitene kadar robot üzerinden sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan önce robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı hakem tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsalar bile diskalifiye edilir ve bir sonraki yıl düzenlenecek robot yarışmalarına o kurumdan yarışmacı kabul edilmeyecektir.
16.  Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katıldığı tespit edilen yarışmacı ve danışmanlar okul/kurumları ile birlikte yarışmadan diskalifiye edilecekler ve bir sonraki yıl yarışmaya katılamayacaklardır.
17.  Yarışmalardan önce veya sonra, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacılar ve danışmanları katıldıkları tüm kategorilerdeki yarışmalardan elenecekler ve bir sonraki yıl düzenlenecek robot yarışmalarına o kurumdan yarışmacı kabul edilmeyecektir.
18.  Temalı kategori hariç yarışma kuraları Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde 11 Mayıs 2016 tarihinde saat 09.00’da yarışma salonunda çekilecektir. Kura sonuçları yarışma başvurusu yapılan web sitelerinde ve yarışma alanındaki kiosklarda yayınlanacak olup temalı kategori hariç diğer kategori yarışmaları saat 10.00’da başlatılacaktır.
19.  Yarışma alanına; hakem, jüri, bilişim çalışanları, yarışma pistlerinden sorumlu görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışma sırası gelen yarışmacılar dışında kimse alınmayacaktır. Robotino, temalı ve serbest kategorileri yarışmalarında iki diğer kategorilerde bir yarışmacı sahaya girecektir.
20.  Yarışmacıların sahaya girişleri; görevli gözetiminde turnikeden yarışma kimlik kartlarıyla birlikte resmi kimlik ile sağlanacaktır.
21.  Pistlerin konumu, salonun ışık seviyesi ve duyurularla ilgili konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
22.  Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.
23.  Robotların yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan yarışmacı ekipler sorumludurlar.
24.  Müsabaka esnasında tek yetkili yarışma hakemi/hakemleridir.
25.  Yarışmalar süresince doğabilecek anlaşmazlıklar jüri heyeti tarafından kesin karara bağlanacaktır. Kesin kararlara itiraz kabul edilmeyecektir.
26.  Sumo, Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Temalı ve Robotino yarışma kategorilerinin teknik danışmanları, İldeki görevlilere yapacakları danışmanlıklarının yanısıra müsabakaları yönetecek hakemlerin kurallara uygun bir şekilde müsabakaları yürütmesinden de sorumludur.
27.  Hakemlerin yarışma çağrısından sonra belirtilen süreler içerisinde yarışma alanına giriş yapmayan yarışmacılar diskalifiye edilecektir.
28.  Hakemler kendi kurumlarının müsabakalarını yönetemeyecektir.
29.  Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı ekip üyesi olarak görev alamazlar.
30.  İtirazlar http://robot.meb.gov.tr adresinden üye girişi ile yapılacaktır.
31.  Robotlar için her tur da sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır.
32.  İtirazlar herhangi bir hak kaybına neden olmayacak sürede veya ait olduğu tur tamamlanmadan sonuçlandırılacaktır. Sonuçlandığı bilgisi itiraz sahiplerine kayıtlı cep telefonuna SMS ile sonuç ise kayıtlı e-posta adresine bildirilecektir.
33.  Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir. Ancak yarışmalara katılan ekip üyelerinin yarışma süresince 6 (altı) öğün yemek ihtiyaçları organizasyonca karşılanacaktır.
34.  Organizasyon tarafından yarışma süresince öğrenciler zorunlu seyahat sigortasıyla sigortalanacaktır.
35.  Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.
36.  Yarışmacılar, yarışma kategorilerine uygun kullanacakları güvenlik ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.
37.  Ekip sorumlusu danışman öğretmenler, öğrencileri rakiplerinin yarışmanın bir parçası olduğunu anlatarak kazananın tebrik edilmesi gerektiği ve kaybedene de saygı duyulması konularında bilgilendirecektir.
11 Mayıs 2016 tarihinde saat 10.00’da başlayacak olan yarışmanın ödül töreni 13 Mayıs 2016 tarihinde yapılacaktır.
  • Her katılımcıya Katılım Belgesi.
  • Her bir kategoride dereceye girenlere Başarı Belgesi.
  • Her kategori için birer Mansiyon (Jüri Özel Ödülü).
  • Temalı ve serbest kategorilerde “En İyi Tasarım Ödülü” verilecektir.
  •  Fair Play Ödülü.
Ödüller web sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.
NOT: Yarışmalar; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Bu nedenle; okul/kurumlarda diğer öğrencilerde de farkındalık oluşturmak ve başarıyı özendirmek amacıyla Onuncu Uluslararası Robot yarışmasına katılan ve/veya derece giren öğrenci ve danışmanlara yarışmada verilen katılım ve kazandıkları başarı belgeleri okul idarelerince tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılacağı bir törenle verilir.

  Ziyaret: 2079    Ziyaretçi: 1214