1    Başvuru, Düzeltme ve Onay İşlemleri   07 Ocak-22 Mart 2019
 2  Stant Başvuru ve Kabul işlemleri  07 Ocak-22 Mart 2019 
 3  Kura Kayıt İşlemleri  09 Nisan 2019
 4  Kuralarının Çekilmesi  09-10 Nisan 2019
 5  Açılış Töreni  10 Nisan 2019
 6  Yarışmalar  10-11-12  Nisan 2019
 7  Ödül Töreni 12 Nisan 2019

  Ziyaret: 7856    Ziyaretçi: 2910