GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yarışmaya katılacak İHA’lar için tanımlanmış güvenlik önlemleri aşağıdaki gibidir. Güvenlik önlemlerine uymayan ekipler yarışma dışına çıkarılacak ve yarıştırılmayacaktır.

Yarışma etrafı ağ ile çevrili kapalı alan (kapalı salon) içerisinde gerçekleştirilecektir.

Kumanda üzerinde bulunan bir anahtar veya buton, gerektiğinde motorlara verilen enerjiyi kesecek (throttle cut) şekilde ayarlanacaktır.

İHA’larda yüksek akım verebilme özelliğine sahip LiPo veya türevleri bataryalar kullanılmaktadır. Bu bataryalar kimyasal olarak kararsız yapıda olup, kolaylıkla patlayabilmektedir. Her ekibin bataryalarını taşımak için yeterli sayıda ve büyüklükte, özel olarak satılmakta olan yanmaz batarya torbası (LiPo safe bag) bulundurması şarttır.??

YARIŞMA KURALLARI

Yarış komitesi gerektiğinde yarışma kurallarını değiştirebilir. (En güncel kurallar yarışma web sitesinde yayınlanacaktır. Lütfen güncellemeleri takip ediniz.

Her ekip, yarış komitesinin belirlediği kurallara ve hakem uyarılarına harfiyen uymak zorundadır. Kural dışı davrandığı tespit edilen ekipler yarışma dışı bırakılır.

Yarış komitesi uygun gördüğü yarışın tekrarını yaptırabilir.

Ekipler hakem kararlarına karşı itirazlarını yazılı olarak verebilir.

Yarışmada en yüksek puanı alan İHA birinci olur. Bölüm 7’de puanlama hesabı açıklanmıştır.

Her ekibe görevi tamamlamak için 5-150 saniye süre verilecektir. Hakemin “Süre Doldu” komutuyla İHA yere indirilecektir.

Süre başladıktan sonra mola ya da benzeri teknik nedenlerle süre durdurulmaz.

Pilot mutlaka yarış ekibi içerisinden seçilmelidir. Ekip içinde birden çok pilot olabilir.

Yarışmacılara İHA’larının temel uçuş özelliklerini test edip deneyebilecekleri bir alan tahsis edilecektir. Bir hakemin de bulunacağı bu test alanı ve yarışma alanı dışında uçuş yapıldığının tespiti yarışma dışı olma sebebidir.

İHA gövdeleri kişisel özel tasarım olabileceği gibi piyasadan temin edilecek hazır gövdeler de kullanılabilir. Fakat İHA’nın kendisi bütün olarak hazır satın alınmış hazır bir model veya kit (RTF, ARF) olmamalıdır. Tamamen hazır alındığı tespit edilen İHA ve ekibi yarışma dışı olacaktır.

Her ekip İHA’nın mekanik ve elektrik-elektronik montajını kendisi yapacaktır. Ayrıca uçuş kontrolörün yazılımının yüklenmesi ile ayarlarını yine ekip kendisi yapacaktır.

Her ekip, yarışmaya katıldığı tüm İHA’ların üretimi sırasında yapılanları, tasarımları, yaşananları, malzemelerin nasıl tedarik edildiğini, kumanda ve uçuş denetleyici ayarlarının nasıl yapıldığını anlatan resimli “İHA Üretim Raporu” hazırlayacaktır. İHA Raporu için özel bir biçim belirlenmemiş olup; sayfa sayısı, yazı karakteri vb. özellikler istenildiği gibi olabilir.

 

Yarışma için ilk kayıt sırasında:

Her takım “İHA Üretim Raporu”nu yarışma için ilk kayıt gününde elektronik belge (pdf, word) şeklinde kayıt masasına teslim etmelidir.

Kaydı yapılan her ekibe, Pilotaj Kamera Takımı ve eğer kullanmışlarsa Uzaktan Haberleşme Takımı için frekans (kanal) tahsisi yapılacaktır. Ekipler sadece kendilerine tahsis edilen frekans bandını kullanacaklardır.

 

Yarış öncesinde:

Takımlar, yarış saatleri dışında, yarış komitesinden randevu almak suretiyle, yarışma alanında test uçuşu yapabilecektir. Bu konudaki düzenlemeyi yarışma komitesi yapacaktır.

 

Yarışa başlamadan hemen önce:

İHA’lar yarış alanına her girişlerinden önce teknik kontrolden geçirilecektir. Teknik yeterlilikleri sağlamayan İHA’lar yarışmaya alınmayacak fakat aksaklıkları düzelttikten sonra tekrar yarışabileceklerdir.

İHA’nın Güvenlik Önlemleri ne uyup uymadığı kontrol edilecektir. Uymayan İHA yarışmaya alınmayacaktır.

İHA kayıt bilgileriyle yarışmaya katılacak İHA arasında uyuşmazlık olan ekipler yarışma dışına çıkarılacaktır.

Uçuş Kamera Takımı nın tahsis edilen kanalda olup olmadığına bakılacaktır. Çakışma olması durumunda kanal değişimi yapılacaktır.

Yarış sırasında:

Takımlar, hakemin her türlü uyarısına uymak durumundadır. Hakem uyarılarını dinlemeyen takımlar yarışma dışı kalır.

Yarışma sırasında yarışma alanına izinsiz giriş yasaktır. Herhangi bir olumsuzluk durumunda (İHA’nın düşmesi, arızalanması, pili bitmesi, vb.) yalnızca hakem izniyle giriş yapılabilir. Aksi hareket ekibin yarışma dışına alınma sebebidir.

İHA pilotu, yarışma alanında belirlenmiş olan “yarışmacı alanı” dışına çıkmamalıdır. Alanın dışına her çıkışın 7. Bölümde açıklanan ceza puanı vardır.

Yarışma alanında uygun görülen yerlere kamera yerleştirilerek yarış birincisi ve kural dışı hareketler denetlenecektir.

Yarışma alanının her bir yanı ve üzeri, güvenlik ağı ile örtülmüş durumdadır. Yarışma görev rotası Şekil 11.deki gibidir:

Şekil 11. Yarışma alanı görev rotası.

İHA kalkış alanına bırakılır. Pilot “Yarışmacı Alanı” na geçer.

Hakemin “Hazır” komutunu vermesiyle İHA yerdeyken pervaneler dönmeye başlar (arm etme). “Başla” komutuyla birlikte hakem süreyi başlatılır ve İHA yerden kalkarak uçuş görevine başlar.

“Kalkış noktası”ndan uçuşa başlayan İHA sırsıya:

Adım 1: 1.nolu halkanın içinden geçer,

Adım 2: 3.nolu halkanın üstünden girip altından çıkacak şekilde geçer,

Adım 3: A direğinin boyunu geçmeyecek şekilde etrafından dolanır (saat yönü veya tersi),

Adım 4: 2.nolu halkanın içinden geçer,

Adım 5: iniş noktasına iner.

İHA kalkışından itibaren yarışma sahasında bulunan nesnelere temas etmeden uçuşunu tamamlar. Her temasın 7. Bölümde açıklanan ceza puanı vardır.

Yarış sonunda:

İHA iniş alanına tamamen konduğunda hakem süreyi durdurur. Süre hesabında sadece hakemin kronometresi ve takdiri esas alınır.

“İniş alanı” Şekil 2.de görüldüğü gibi iç içe üç bölgeden oluşur. İHA konduğu bölgeye göre Bölüm 7 de açıklandığı gibi iniş puanı alır. İniş puanı hesabında İHA’nın pervaneler hariç kuş bakışı görüntüsünde taşan en düşük puanlı alan esas alınır. Bu konuda yalnızca hakemin kararı sonucu belirler.

Şekil 12. İHA “iniş alanı” görüntüsü.

  Ziyaret: 1601    Ziyaretçi: 825