Çizgi İzleyen Temel Seviye Kategori Kılavuzu 3. maddesinde yer alan;
"Mikrokontrolör kartı olarak: Arduino Nano, UNO veya Micro kullanılacak. Maksimum 5 'li Çizgi Sensör Kartı kullanılabilir." ifadesi
"Mikrokontrolör kartı olarak: Arduino Nano, UNO veya Micro kullanılacak. Maksimum 8'li Çizgi Sensör Kartı kullanılabilir." şeklinde değiştirilmiştir.
Tarih: 5.02.2020
  Ziyaret: 656    Ziyaretçi: 423