Yoğun talepler doğrultusunda bazı değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Uygulama Kılavuzu, Serbest Kategori ve Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorilerinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Eski ve yeni hali ile değişim yapılmış maddeler aşağıda belirtilmiştir. Uygulamada duyuru tarihi itibariyle yeni maddeler geçerlidir.
  • Uygulama Kılavuzu
a) Eski 14. Madde: Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak zorundadır. Bir öğrenci aynı yarışma kategorisinde en fazla 3 robot ile yarışmaya katılabilecektir.
a) Yeni 14.Madde: Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak zorundadır. Her bir öğrenci Robotino Hareketli Robotlar ve tasarla çalıştır kategorisinde en fazla bir, diğer tüm yarışma kategorilerinde üç robot ile yarışmaya katılabilecektir.
 
b) Eski 20.MaddeYarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle ortaöğretim okul/kurumlarında 19, üniversite öğrencilerinin ise 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
Yeni
b) Yeni 20.Madde Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle ortaöğretim okul/kurumlarında 20, üniversite öğrencilerinin ise 27 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
  • Serbest Proje Kategorisi
a) Eski 7. Madde:Tüm yarışmacıların ön değerlendirme için proje dosyalarını ve yarışma taahhütname ve etik beyanı(EK 3) imzalı ve onaylı olarak 01 Mart 2019 tarihine kadarrobotyarismasi@meb.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. Yeni
a) Yeni 7. Madde: Tüm yarışmacıların ön değerlendirme için proje formlarını (Ek 1, Ek 2 dosyalarını birleştirip tek bir dokuman olarak) ve Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı Formunu   ( Ek 3) imzalı ve onaylı olarak 01 Mart 2019 tarihine kadar robot.meb.gov.tr adresinden sisteme giriş yapıp pdf formatında yükleyeceklerdir.
 
  • Tasarla Çalıştır Kategorisi
a) Eski 9.Madde : Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine her kurum 1(bir) ekip ile katılım yapacaktır.
a) Yeni 9.Madde : Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine her kurum 1(bir)’den fazla ekip ile katılım yapabilecektir.
Tarih: 30.01.2019
  Ziyaret: 579    Ziyaretçi: 346