Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisinde  aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Uygulamada duyuru tarihi itibariyle yeni maddeler geçerlidir.
Eski Madde 9 Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine her kurum 1(bir)’den fazla ekip ile katılım yapabilecektir.
Yeni Madde 9 Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine danışmanları farklı olmak koşuluyla her kurum en fazla 2(iki) farklı ekip ile katılım yapabilecektir.
Tarih: 8.02.2019
  Ziyaret: 464    Ziyaretçi: 333