Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amaçları ile Bakanlığımızca Uluslararası MEB Robot Yarışması yapılmaktadır.

     Bakanlığımız ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde düzenlenen 13. MEB Robot Yarışması ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan TEKNOFEST-İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Paydaş İş Birliği Protokolü kapsamında düzenlenen Teknofest Robotik Yarışmalarının değerlendirilmesi ve 14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının tarihinin, yerinin ve salonun belirlenmesi amacıyla 3-4 Ekim tarihlerinde Kayseri Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul GEÇGİL, Şube Müdürü Refik OLGUN ve Teknik Danışmanlar katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

     Yapılan çalışmalarda bir önceki yıl var olan eksiklikler tespit edilmiş, yarışmanın hazırlık planlaması için kararlar alınmış, uygulama ve kategori kılavuzları oluşturulmuştur.

     Toplantı kararları ve 14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına ait bilgi ve dökümanlar kısa süre içerisinde web sitemizden duyurulacaktır.
  Ziyaret: 180    Ziyaretçi: 146