asd
2.04.2017
MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.04.2017 TARİHLİ VE 4687537 SAYILI YAZISINA İLİŞKİN DUYURU
 
11. Uluslararası MEB Robot Yarışması Stant Başvurusu
  
Teması “Mevlâna”, sloganı ise “Ahican Hoşgörü Kenti Konya’da” olarak belirlenen 11. Uluslararası MEB Robot Yarışma organizasyonun tamamı Genel Müdürlüğümüz rehberliğinde Konya Valiliği koordinasyonunda okul/kurumlarımızın alan öğretmenleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilecektir.
 
Okul/kurumlarda üretilen mal ve hizmetlerin sergilenmesi teknolojik çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması amacıyla yarışma salonunun fiziki kapasitesi doğrultusunda yarışma salonunda stantların kurulacağı 11. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI UYGULAMA KILAVUZUNDA belirtilmiştir. 
 
Buna göre; 
 
Yarışmanın yapılacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinin fuayesinde 60 adet 2x2x2 metre boyutlarında stant kurulacaktır. 
 
Okul/kurumlar stant başvurularını 5-21 Nisan 2017 tarihleri arasında http://robot.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapacaklardır. Okul ve kurumlar; stantlarda sergilemeyi düşündükleri ürünlerin  farklı açılardan çekilmiş fotoğraf ve video gibi görselleri ile geniş özetini sisteme yükleyeceklerdir.
 
Okul/kurumlardan alınan stant talepleri Genel Müdürlüğümüzce; içerik, tasarım, görsellik, anlaşılabilirlik, yararlılık, özgünlük ve özendiricilik gibi konularda değerlendirilerektir. Stant verilmesi uygun bulunan okul/kurumların listesi 28 Nisan 2017 tarihinde http://robot.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Stantlarda yer alan ürünler yarışma süresince kaldırılmayacaktır.
 
Robotların şarj ve  tamir edilmeleri için salon fuayesinde iki adet tamir atölyesi kurulacak olup yarışmacılar robotlarının şarj/tamir işlerini bu atölyelerde yapacaklardır. Ürünlerin sergileneceği stantlarda robotların şarj ve tamir işleri yapılmayacaktır. 
 
Stant verilmesi uygun bulunan ancak anılan tarihte stant açmayan, sergileyeceğini taahhüt ettiği ürünleri stantta sergilemeyen veya stantları belirlenen süreden önce kaldıran okul/kurumlar, incelemeye alınacak ayrıca sonraki yıllarda yapılacak yarışmalarda yapacakları stant başvuruları kabul edilmeyecektir.
  Ziyaret: 253    Ziyaretçi: 167