Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisi Kurallarında Güncelleme

asd
1.01.2020
Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisinde  aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Uygulamada duyuru tarihi itibariyle yeni maddeler geçerlidir.
Eski Madde 9 Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine her kurumdan, danışmanları farklı olmak koşulu ile en fazla 2 (iki) ekip ile katılım sağlanabilecektir.
Yeni Madde 9 Tasarla Çalıştır Yarışma Kategorisine her kurumdan en fazla 1 (bir) ekip ile katılım sağlanabilecektir.

 
  Ziyaret: 733    Ziyaretçi: 600